Een flink aantal koorleden verleent hand- en spandiensten om het koor goed te laten functioneren.

Daarvoor zijn de volgende werkgroepen geformeerd:


Tekstgroep:
Deze leden bereiden samen met de liturgische werkgroep van de kerk een eigentijdse dienst voor.

Opbouwploeg:
Deze leden zijn voorafgaand aan een dienst samen met het combo en de geluidsman bezig met het opbouwen.

Projectgroep goede doelen:
Deze leden zetten een toepasselijk dienst op ten behoeve van het goede doel. Daarnaast zoeken ze extern contact om deze dienst ten gehore te brengen.

Muziekcommissie:
Deze leden verzorgen samen met de dirigent en toetsenist het repertoire van het koor.

Feestcommissie:
Deze leden organiseren 1 keer per jaar een feest.

Jubileumcommissie:
Deze leden organiseren 1 keer per 5 jaar activiteiten in het kader van het jubileum

Ga naar boven